REALIZACJE

Realizacje

 

Działalność firmy geodezyjnej Geoplan charakteryzuje się skutecznością i różnorodnością wykonywanych zadań. Głównym odbiorcą usług są większe firmy budowlane i inwestorzy. Usługi na ich rzecz stanowią 86 % przychodów firmy. Firma uczestniczyła w realizacji wielu projektów inwestycyjnych, ostatnio były to m.in.: 

 

Prace na odcinku Chybie– Żory– Rybnik– Nędza/Turze

linie kolejowe: 140, 148, 157, 159, 173, 689 i 691

Generalny wykonawca: STRABAG Sp. z o. o.

długość: ~97 kmt

Zakres robót:

• montaż, pomiar i wyrównanie Kolejowej Podstawowej Osnowy Geodezyjnej i Kolejowej Osnowy Specjalnej

• opracowanie mapy do celów projektowych

• bieżące tyczenia i inwentaryzacje

• inwentaryzacja powykonawcza

okres realizacji: I 2017– obecnie

 

Prace na linii kolejowej nr 66 i 69

odcinek: Zwierzyniec- Stalowa Wola Południe

Generalny wykonawca: Trakcja PRKiI S.A.

długość: ~66 km

Zakres robót:

• stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnowy geodezyjnej oraz znaków regulacji osi toru zgodnie z zasadami zakładania osnów na liniach niezelektryfikowanych

• pomiar geometrii toru oraz szczegółów sytuacyjnych do projektu

• bieżące tyczenia i inwentaryzacje

• inwentaryzacja powykonawcza

okres realizacji: IX 2016 – obecnie

 

MODERNIZACJA SIECI TRAKCYJNEJ

Linia kolejowa nr 353 Mogilno- Janikowo

Generalny wykonawca: ZUE

długość: ~10 km

Zakres robót:

• wytyczenie posadowienia fundamentów słupów i odciągów sieci trakcyjnej

• montaż i pomiar znaków regulacji

• odtworzenie kilometracji i hektometracji

• inwentaryzacja powykonawcza

okres realizacji: VII 2016- XI-2016

 

Mapy do celów projektowych na stacjach kolejowych:

Jasło Towarowa, Medyka, Żurawica

Biuro projektowe: IDOM

 

Budowa stanowisk postojowych do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne

 

okres realizacji: VII 2016- X-2016

 

MODERNIZACJA SIECI TRAKCYJNEJ

Linia kolejowa nr 61 Turów – Częstochowa Stradom

Generalny wykonawca: PKP Energetyka S.A.

długość: ~17 km

Zakres robót:

• wytyczenie posadowienia fundamentów słupów i odciągów sieci trakcyjnej

• przeniesienie znaków osnowy geodezyjnej i regulacji osi torów z istniejących konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na konstrukcje nowo zabudowane

• pomiar inwentaryzacyjny toru systemem GEDO CE dla potrzeb opracowania wykazu znaków

regulacji osi toru

• sporządzenie wykazu znaków regulacji osi toru

• odtworzenie kilometracji i hektometracji

• inwentaryzacja powykonawcza

okres realizacji: X 2015 – obecnie

 

Remont toru nr 1 i 2 wraz z wymianą rozjazdów na st. Trzemeszno

oraz roboty towarzyszące na linii nr 353 Poznań Wschód – Skandawa

Generalny wykonawca: Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o. o.

Kilometraż: od km 53+713 – 70+910

Zakres robót:

• stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnowy geodezyjnej

• obsługa maszyn torowych

• wymiana 17 rozjazdów

• remont/przebudowa 13 przejazdów drogowych

okres realizacji: VI 2015 – XII 2015

 

Podbicie toru odcinka Lorenbanen

nowo budowanej linii metra

w Oslo dla firmy Torpol Norge

długość odcinka ~1,60 km

Zakres prac:

• geodezyjna obsługa podbijarki torowej

• bieżące tyczenia i inwentaryzacje

Okres realizacji: 9.02.2015- 25.02.2015

 

Podbicie toru linii tramwajowej Ekebergbanen

w Oslo na odcinku

„Ekebergbanen Braten- Ljabru”

dla firmy Torpol Norge

długość odcinka ~3,00 km

Zakres prac:

• geodezyjna obsługa podbijarki torowej

• bieżące tyczenia i inwentaryzacje

Okres realizacji: X 2014- XI 2014

 

PODBICIE TORU

nr 1 i 2 LINII KOLEJOWEJ

nr 64 Generalny wykonawca: STRABAG RAIL Polska Sp. z o.o.

długość: ~65 kmt

Zakres robót:

• pomiar inwentaryzacyjny toru systemem GEDO CE dla potrzeb opracowania projektu regulacji

• pomiary z wykorzystaniem systemu GEDO CE w trakcie podbijania toru

• pomiary inwentaryzacyjne po zakończeniu pracy podbijarki z wykorzystaniem systemu
GEDO CE

• opracowanie protokołów zdawczoodbiorczych znaków regulacji osi torów

Okres realizacji: XI 2014- XII 2014

 

II Linia metra w Warszawie odc. Centralny

wykonawca: AGP Metro Polska S.C.

Zadanie zlecone przez AGP Metro Polska S.C. obejmowało wykonanie pomiarów kontrolnych przed oddaniem do użytkowania fragmentu odcinka II C pomiędzy planowanymi stacjami C-09“Rondo Daszyńskiego” i C-10 “Rondo ONZ”. W ramach przedsięwzięcia dostarczyliśmy dane pomiarowe dotyczące rozstawu, gradientu oraz przechyłki i wichrowatości toru na odcinku ok 5 km.
Pomiarem oprócz torów w tunelach pomiędzy stacjami objęto również bocznice na których będą stały pociągi metra na stacji C-09 “Rondo Daszyńskiego”, przejścia rozjazdowe na obu stacjach oraz łącznik techniczny pomiędzy 1 a 2 linią metra.

Okres realizacji: VI 2014

 

Linia kolejowa 237 Lębork - Maszewo Lęborskie

dla firmy STRABAG RAIL

Zakres robót:

• Pomiary statyczne osnowy

• Pomiary tachimetryczne

• Niwelacja precyzyjna

• Wyrównanie osnowy geodezyjnej

• Sporządzenie protokołów znaków regulacji osi toru

Okres realizacji: 26.06.2014–28.06.2014

 

MODERNIZACJA SIECI TRAKCYJNEJ

Linia kolejowa nr 61 Żelisławice- Koniecpol

Generalny wykonawca: PKP Energetyka S.A.

długość: ~12 km

Zakres robót:

• wytyczenie posadowienia fundamentów słupów i odciągów sieci trakcyjnej

• montaż i pomiar znaków regulacji

• pomiar inwentaryzacyjny toru systemem GEDO CE dla potrzeb opracowania wykazu znaków

regulacji osi toru

• sporządzenie wykazu znaków regulacji osi toru

• odtworzenie kilometracji i hektometracji

• inwentaryzacja powykonawcza

okres realizacji: IX 2013 – VIII 2014

 

Modernizacja linii kolejowej nr 1

Koluszki- Częstochowa dla konsorcjum firm

Dragados, Pol-Aqua, VIAS, Electren

Kilometraż: od km ~104,000 do km ~230,000

Zakres robót:

• stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnowy geodezyjnej

• pomiar geometrii toru do celów projektowych - 190 kmt

• obsługa maszyn torowych

• bieżące tyczenia w trakcie realizacji inwestycji:

• remont/przebudowa 35 obiektów mostowych

• remont/przebudowa 13 przejazdów drogowych

• wymiana 139 rozjazdów

• wymiana sieci trakcyjnej

• remont/przebudowa 15 przepustów

• rozbiórka i budowa 43 peronów

Okres realizacji: VI 2013- XII 2015

 

Wymiana 75 rozjazdów

na terenie województwa łódzkiego

i świętokrzyskiego dla firmy Transkol Kielce

Zakres robót:

• bieżące tyczenia w trakcie realizacji inwestycji

• obsługa maszyn torowych

• pomiar inwentaryzacyjny toru systemem GEDO CE

• inwentaryzacja powykonawcza

Okres realizacji: VI 2014- obecnie

 

Rewitalizacja linii kolejowej nr 16

Łódź Widzew - Zgierz

Generalny wykonawca: Transkol Kielce

Kilometraż: od km 0+950 do km 12+992

Zakres robót:

• stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnowy geodezyjnej

• bieżące tyczenia w trakcie realizacji inwestycji:

• obsługa maszyn torowych

• remont/przebudowa 6 obiektów mostowych

• budowa 3 peronów

• wymiana słupów trakcyjnych

Okres realizacji: VI 2013– IX 2014

 

Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków

dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg

i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850

Inwestycja zlokalizowana na terenie województwa kujawsko- pomorskiego w powiecie włocławskim, w gminach Kowal, Choceń, Włocławek i Brześć Kujawski.

Zakres inwestycji obejmuje budowę 29,50 km odcinka autostrady o przekroju 2x2 pasy ruchu plus rezerwacja na trzeci pas ruchu w pasie dzielącym i parametrach technicznych drogi klasy A, budowę 2 bezkolizyjnych węzłów autostrady („Brzezie” i „Pikutkowo”) oraz 27 obiektów mostowych wraz z przejściami ekologicznymi. Dodatkowo powstały:

• Miejsca Obsługi Podróżnych: „Machnacz PŁN, PŁD” i „Ludwinowo PŁN, PŁD”,

• Obwód Utrzymania Autostrady (OUA Pikutkowo),

• drogi serwisowe wzdłuż autostrady

• przebudowano sieci uzbrojenia terenu (gaz, wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, teletechnika, energetyka)

• przebudowano drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

okres realizacji: IV 2013- IX 2014

MODERNIZACJA SIECI TRAKCYJNEJ

CENTRALNA MAGISTRALA KOLEJOWA

Generalny wykonawca: PKP Energetyka S.A.

długość: 105 km

Zakres robót:

• wytyczenie posadowienia fundamentów słupów i odciągów sieci trakcyjnej (~ 2300 słupów)

• montaż i pomiar znaków regulacji

• pomiar inwentaryzacyjny toru systemem GEDO CE dla potrzeb opracowania wykazu znaków

regulacji osi toru

• sporządzenie wykazu znaków regulacji osi toru

• odtworzenie kilometracji i hektometracji

• inwentaryzacja powykonawcza

okres realizacji: VI.2012 – 2013

PODBICIE TORU nr 1 i 2 LINIA KOLEJOWA nr 4 CMK

GRODZISK MAZOWIECKI – ZAWIERCIE

Generalny wykonawca: STRABAG RAIL Polska Sp. z o.o.

długość: 231 km

Zakres robót:

• montaż i pomiar znaków regulacji

• pomiar inwentaryzacyjny toru systemem GEDO CE dla potrzeb opracowania

projektu regulacji

• sporządzenie wykazu znaków regulacji

• pomiary z wykorzystaniem systemu GEDO CE w trakcie podbijania toru

• pomiary inwentaryzacyjne po zakończeniu pracy podbijarki z wykorzystaniem

systemu GEDO CE

okres realizacji: VI.2012 - IX.2014

MODERNIZACJA TORU nr 1 NA LINII KOLEJOWEJ nr 540

ŁÓDŹ CHOJNY - ŁÓDŹ WIDZEW

Generalny wykonawca: PORR (Polska) S.A.

kilometraż: od km 0,875 do km 6,818

Zakres robót:

• stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnowy geodezyjnej

• wykonanie mapy do celów projektowych

• bieżące tyczenia w trakcie realizacji inwestycji

• montaż i pomiar znaków regulacji

• pomiar inwentaryzacyjny toru systemem GEDO CE dla potrzeb opracowania wykazu znaków regulacji osi toru

• sporządzenie wykazu znaków regulacji osi toru

• odtworzenie kilometracji i hektometracji

• inwentaryzacja powykonawcza

okres realizacji: III.2012 - XI.2012r.BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S-8 ODCINEK 6 I 7

dla Konsorcjum DRAGADOS S.A., POL-AQUA S.A.

w ramach budowy drogi ekspresowej S-8 Walichnowy - Wrocław (A1)

odcinek 6 – od km 174 + 200,00 do km 183 + 350,00 węzeł Łask – węzeł Róża
odcinek 7 – od km 76 + 479,94 do km 79 + 800,00 węzeł Dobroń – węzeł Róża
łącznie 12,47 km drogi klasy S

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie woj. łódzkiego, przebiega przez powiat łaski i pabianicki oraz przez tereny gmin Łask i Dobroń.
Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi ekspresowej o przekroju 2x2 pasy ruchu o szer. 3,5m każdy oraz pas dzielący o szer 12,0m jako rezerwa terenu dla dobudowy docelowo 3 pasa ruchu w obu kierunkach.
Na odcinku 6 o długości 9,2 km powstaną dwa węzły drogowe i kilkanaście obiektów inżynierskich. Odcinek siódmy o długości 3,3 km będzie stanowił łącznik między drogą ekspresową S-8, a zachodnią obwodnicą Pabianic, czyli drogą ekspresową S-14 (Węzeł Dobroń).
Charakterystyka odcinków:

• dwa węzły komunikacyjne: Węzeł Łask, Węzeł Róża,

• infrastruktura techniczna,

• sieci uzbrojenia terenu,

• obiekty inżynierskie:

- 11 wiaduktów drogowych

- przejścia dla dużych zwierząt

- przejścia dla średnich zwierząt

- 29 przejść dla małych zwierząt i płazów

- 30 przepustów

Układ komunikacyjny skrzyżowań projektowanej drogi ekspresowej z istniejącymi drogami publicznymi, w tym:

• przejazdy drogowe w ciągu dróg gminnych - 5 skrzyżowań

• przejazdy drogowe w ciągu dróg powiatowych - 2 skrzyżowania

• przejazdy drogowe w ciągu dróg krajowych - 1 skrzyżowanie

• drogi serwisowe dla obsługi terenu przyległego do drogi ekspresowej

w okresie od XI.2011r. - VIII.2014

BUDOWA AUTOSTRADY A-2 STRYKÓW - KONOTOPA odcinek "A"

dla firmy Eurovia Polska S.A.

(od węzła "Stryków I" bez węzła) km 365+261,42 do km 394+500 łącznie 29,2 km drogi klasy A

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego w powiecie zgierskim i łowickim w gminach Stryków, Dmosin i Łyszkowice.

Początek odcinka "A" autostrady znajduje się w km 365+261,42 na wschód od planowanego węzła Stryków I, w którym autostrada A–2 będzie krzyżować się z autostradą A–1.

Roboty drogowe w zakresie budowy:

• układ komunikacyjny dla 2 grup miejsc obsługi podróżnych

(MOP "Nowostawy", MOP "Niesułów", MOP "Parma", MOP "Polesie"),

• układ komunikacyjny węzła drogowego "Łyszkowice" – autostrada A2

i droga wojewódzka nr 704 Jamno-Brzeziny,

• układ komunikacyjny placu poboru opłat – PPO "Rozdzielna"

wraz z niezbędnymi urządzeniami, sieciami i infrastrukturą techniczną,

• układ komunikacyjny stacji poboru opłat – SPO "Łyszkowice" – przy węźle "Łyszkowice"

wraz z niezbędnymi urządzeniami, sieciami i infrastrukturą techniczną,

• układ komunikacyjny skrzyżowań projektowanej autostrady z istniejącymi drogami

publicznymi (krzyżowanie się dróg na różnych poziomach, uniemożliwiające wybór kierunku jazdy - przejazd drogowy) w tym:

- 11 skrzyżowań – przejazdy drogowe w ciągu dróg gminnych,

- 7 skrzyżowań – przejazdy drogowe w ciągu dróg powiatowych,

- 1 skrzyżowanie – przejazd drogowy w ciągu drogi wojewódzkiej,

- 77 dróg serwisowych dla obsługi terenu przyległego do autostrady

o łącznej długości 45,8 km,

- wjazdy awaryjne w ilości 14 szt.,

- przejazdy awaryjne w ilości 8 szt.

okres realizacji VIII.2011r. - III.2014

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY SORTOWNI DPD Polska

dla firmy DPD Polska Sp. z o.o.

Pełna geodezyjna obsługa budowy hali Nowej Centrali Sortowni DPD Polska w miejscowości Dobra, gmina Stryków, powiat zgierski.

w okresie od VI.2011 – VII.2012r.

BUDOWA AUTOSTRADY A-4

ODCINEK RZESZÓW (węzeł Rzeszów Wschód) – JAROSŁAW (węzeł Wierzbna)

dla firmy POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. oraz Dobrastav a.s.

(km 581+250 do km 622+450)

W sumie powstaną 32 obiekty mostowe, w tym:

• wiadukty drogowe - 14 sztuk

• wiadukty autostradowe – 10 sztuk

• mosty autostradowe - 7 sztuk

• estakady - 1 sztuka

Mosty autostradowe będą przebiegać:

• MA/PZ 65 nad rzeką Stary Wisłok,

• MA/PZ 69 nad rzeką Mikośka,

• MA/PZ 70 nad rzeką Sawa,

• MA/PZ 72 oraz MA/PZ 78 nad rzeką Wisłok,

• MA/PZ 73 nad rzeką Żołynianka,

• MA/PZ 6 nad kanałem Mirocińskim,

• Estakada WA 3 będzie przebiegać nad drogę wojewódzką nr 835 oraz nad rzeką Mleczka.

w okresie od X.2010r. - VII.2013

BUDOWA AUTOSTRADY A-1 TORUŃ - STRYKÓW

dla firmy Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co.KG

Zadanie II - węzeł Piątek - węzeł Stryków składający się z dwóch odcinków:

- odcinek 2, Sekcja 3 od km 270+000 do km 273+400

- odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka autostrady o przekroju 2x2 pasy ruchu plus rezerwacja na trzeci pas ruchu w pasie dzielącym i parametrach technicznych drogi klasy A, budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, koleją, rzekami i szlakami migracji zwierząt. Prawie 44 kilometry dróg poprzecznych, dojazdowych i wewnętrznych oraz Oddział Utrzymania Autostrady.

Nasze prace rozpoczeliśmy pod koniec czerwca 2010r., biuro z którego prowadzimy obsługę znajduje się w miejscowości Wola Błędowska (okolice Strykowa).

w okresie od VI.2010r. - XI.2012r.

BUDOWA AUTOSTRADY A-4 TARNÓW - RZESZÓW

ODCINEK RZESZÓW CENTRALNY - RZESZÓW WSCHÓD

dla firmy Mostostal Warszawa (km 574 + 300 - 581 + 250) w sumie 7km

Zakres inwestycji obejmuje budowę odcinka autostrady o przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu plus pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A, budowę 2 bezkolizyjnych węzłów autostrady ("Rzeszów Centralny" i "Rzeszów Wschód"), budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, koleją, rzekami i szlakami migracji zwierząt.

W sumie powstanie 11 obiektów mostowych, w tym:

• wiadukty drogowe - 3 sztuki

• wiadukty autostradowe - 2 sztuki

• mosty autostradowe - 3 sztuki

Most autostradowy MA-161 o długości około 550m przebiegać będzie nad dwoma rzekami (Mrowla i Wisłok) oraz jednocześnie nad istniejącą DK nr 19.

w okresie od III.2010r. - IX.2012r.

BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S - 7

odcinek Skarżysko Kamienna - Występna

dla konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o., Mota - Engil Central Europe S.A.

(km 514+900 – 531+571) łącznie ~ 17 km.

W sumie 19 obiektów mostowych:

• 4 estakady (w tym dwie z nich o długości ponad 300m każda - biegnące w łuku poziomym)

• 2 kładki dla pieszych

• 8 wiaduktów

• 3 mosty nad rzekami

• 2 przejścia dla zwierząt dużych

w okresie od II.2009r. - VII.2011r.

GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

HT LANCET Sp. z o.o.

dla firmy MC Kontrakty Budowlane Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana na terenie miasta Łęczyca, obejmowała przebudowę i rozbudowę istniejącego zakładu produkcyjnego o pomieszczenia produkcyjne i biurowo-socjalne wraz z niezbędną przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej. Łączna powierzchnia zabudowy obiektu to 5895 m2.

w okresie od II.2009 - VII.2009

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA GEODEZYJNA MODERNIZACJI I BUDOWY TOROWISK TRAMWAJOWYCH ŁÓDZKIEGO TRAMWAJU REGIONALNEGO

dla firmy NIFTECH Sp. z o.o.

(odcinek Zgierz Zajezdnia Helenówek – Łódź Rondo Mjr. Biłyka)

Od lipca 2007 roku realizowaliśmy geodezyjną obsługę odcinka torowiska tramwajowego o długości 1425 mb, którego generalnym wykonawcą była firma Niftech Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

W ramach zadania wykonaliśmy:

• pomiaru stanu wyjściowego

• wytyczenia i inwentaryzacji koryta torowiska

• wytyczenia i inwentaryzacji poszczególnych warstw konstrukcji torowiska

• wytyczenia i inwentaryzacji szyn tramwajowych (wraz z obmiarem dla wykonawcy)

• wytyczenia i inwentaryzacji urządzeń podziemnych (kanalizacji deszczowej, drenaży,

urządzeń teletechnicznych kierujących ruchem)

• wytyczenia i inwentaryzacji pętli tramwajowej przy zajezdni "Helenówek" (płyty podtorza,

szyn i zwrotnic)

• wytyczenia i inwentaryzacji peronów przystankowych wraz z oświetleniem wiat

W wyniku pomiaru powykonawczego torowiska tramwajowego na terenie miasta Łódź od ulicy Okulickiego w stronę ronda Biłyka zinwentaryzowano 5465,66m nowych szyn. Czynności geodezyjne wykonywaliśmy w oparciu o wcześniej założoną przez nas osnowę realizacyjną dowiązaną do osnowy państwowej III i II klasy (układ lokalny Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej).

Prace geodezyjne zostały zakończone dn. 05 lipca 2008.

w okresie od VII.2007r. - VII.008r.

KOORDYNACJA I NADZÓR ORAZ BIEŻĄCA KONTROLA ROBÓT GEODEZYJNYCH WYKONAWCÓW PRZY ZADANIU INWESTYCYJNYM pn.: "ROZBUDOWA CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO IKEA W JAROSTACH

dla firmy HANIM NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa Centrum Dystrybucyjnego IKEA w Jarostach k/Piotrkowa. Zadanie inwestycyjne obejmowało rozbudowę istniejącego magazynu o moduł magazynu konwencjonalnego oraz rozbudowę bocznicy kolejowej.

Powstała powierzchnia magazynowa, konwencjonalna o wysokości składowania 10,60 m i wysokości w świetle konstrukcji wynoszącej 11,0m. Od strony północnej i południowej zlokalizowana jest strefa rozładunku o wysokości w świetle konstrukcji, wynoszącej 5,0 m

Prace podzielone zostały na pięć faz:

FAZA A - m.in. rozbudowa jednej z 5 bocznic kolejowych wewnętrznych

FAZA B - rozbudowa CDI o magazyn konwencjonalny, którego powierzchnia zabudowy

to 23.760,00m2, a pow. użytkowa - 23.495,00m2

FAZA C - rozbudowa istniejącego budynku magazynowego - hala magazynowa z częścią SILO

o wysokości 35m i 11 układnicami - wraz z instalacjami wewnętrznymi (pow. zabudowy - 22.319,00m2, pow. użytkowa - 22.211,00m2, kubatura 568.456,00m3

FAZA D - polegająca na budowie konstrukcji wsporczej przenośników rolkowych

(łącznik technologiczny między magazynami nad torowiskiem)

w okresie od IV.2010 - II.2011r.

OBSŁUGA GEODEZYJNA ROZBUDOWY BASEBALLOWEGO KOMPLEKSU TURYSTYCZNO REKREACYJNO SPORTOWEGO W KUTNIE

dla firmy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Region Centralny Oddział Poznań

W ramach zadania pn. "Rozbudowa Baseballowego Kompleksu Turystyczno Rekreacyjno Sportowego w Kutnie – budowa Aquaparku" powstaje nowoczesny Aquapark. Rozbudowa kompleksu obejmuje realizację obiektu podzielonego na część basenową, rekreacyjną, odnowę biologiczną i administracyjno – socjalną. Powstaną w nim 3 baseny - basen sportowy, basen do nauki pływania oraz basen rekreacyjny, a ponadto zjeżdżalnie oraz inne wodne atrakcje. Całkowita powierzchnia obiektu to 4 536,36 m2.

w okresie od II.2010r - V.2012r.

LIŚCIASTA PARK ETAP II - OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W ŁODZI

dla firmy BUDOMAL z siedzibą w Łodzi.

W II etapie powstają cztery budynki wielorodzinne. Trzy z nowo powstających budynków to budynki pięcio- kondygnacyjne, jeden budynek sześcio- kondygnacyjny. Wszystkie budynki posiadają jedną kondygnację podziemną.

Łączna powierzchnia zabudowy 1 520,05m2.

Łączna kubatura budynków 34 513,02m3

w okresie X.2011 – XI.2012r.

LIŚCIASTA PARK ETAP I - OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH W ŁODZI

dla firmy BUDOMAL z siedzibą w Łodzi.

W I etapie inwestycji powstały 3 budynki mieszkalne wielorodzinne:

• budynek wielorodzinny składający się z dwóch części, sześcio oraz pięciokondygnacyjnej

połączonych łącznikiem, budynek posiada również podziemną kondygnacją, w której zlokalizowano garaże.

• budynek pięciokondygnacyjny z dodatkową podziemną kondygnacją, w której zlokalizowano

garaże

• budynek sześcio- kondygnacyjny z dodatkową podziemną kondygnacją, w której zlokalizowano

garaże.

Całość inwestycji zlokalizowana jest na terenie Liściasta Park w Łodzi u zbiegu ulic Liściasta i Alei Włókniarzy.

w okresie od II.2010 – IX.2011r.

OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZEGO UCZELNIANEGO CENTRUM DYDAKTYKI i NOWYCH MEDIÓW PWSzFTiT IM. LEONA SCHILLERA w ŁODZI

dla firmy MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Zakres inwestycji obejmuje geodezyjną obsługę budowy budynku Dydaktycznego Uczelnianego Centrum Dydaktyki i Nowych Mediów Państwowej Wyższej szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, przy ul. Targowej 61/63. Budynek ma V kondygnacji naziemnych i jest całkowicie podpiwniczony, zaprojektowany w żelbetowej, monolitycznej konstrukcji nośnej. Całkowita powierzchnia zabudowy to 1172m2

w okresie od XII.2009r - VII.2011

BUDOWA AUTOSTRADY A - 4 ODCINEK WĄDROŻE WIELKIE - KRZYWA

dla konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o., Mota-Engil Central Europe S.A.

jako podwykonawca U.G.i K. Grzegorz Pierzchała

(km 61+508 – 104+100 jezdnia południowa, km 61+508 – 91+990 jezdnia północna)

W sumie 23 obiekty mostowe. Jako przykładowe na tym odcinku mogą posłużyć:

• obiekt M3 wiadukt którego przęsło było wykonane z belek prefabrykowanych,

• obiekt M4 most (dł. ~100m) nad rzeką "Skorą" w którym zastosowano kable sprężające,

• obiekt M15 most którego przęsło o długości około 80 m przebiegało w łuku pionowym.

w okresie od V.2003r. - I.2007r.

BUDOWA DROGI KRAJOWEJ nr 4 NA ODCINKU TARGOWISKO - TARNÓW

dla firmy STRABAG Sp. z o.o.

jako podwykonawca U.G.i K. Grzegorz Pierzchała

• odcinek 1 - Bochnia – Jasień (KM 461+030 - 461+950)

• odcinek 2 - Jasień - Brzesko (KM 472+654 - 475+391)

• odcinek 3 - Wojnicz – Tarnów (KM 495+197 – 500+980) 6 obiektów mostowych w tym most nad

rzeką Dunajec (o długości 300m – konstrukcja stalowo betonowa nasuwana)

• odcinek 4 Węzeł Lwowska (KM 510+160 - 510+995)

w okresie od IX.2005r. – XII.2008r.

BUDOWA AUTOSTRADY A-2 ODCINEK KOŁO - DĄBIE

prace wykonywane dla: OPGK Opole (jako podwykonawca U.G.i K. Grzegorz Pierzchała)

tylko w zakresie: drogi serwisowe i drogi zbiorcze.

w okresie od X.2004r. - XI.2005r.

OBSŁUGA GEODEZYJNA KILKUNASTU WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH HAL LOGISTYCZNYCH - PRODUKCYJNYCH I MAGAZYNOWYCH

dla firmy GOLDBECK (inwestor PANATTONI – Polska).

Powierzchnia zabudowy pojedynczej hali to 4 – 6 ha.

w okresie od XII.2006r. - obecnie.

BUDOWA DROGI GMINNEJ W ZGIERZU

dla firmy WIDEXPOL.

Geodezyjna obsługa budowy grogi gminnej o długość ~ 1 km, na terenie miasta Zgierz.

w okresie od VII.2007r. - V.2008r.

BUDOWA DROGI GMINNEJ

dla firmy BRUKLAND

pow. zgierski, gm. Stryków, obr. Sosnowiec. długość ~ 1 km

w okresie od VIII.2008r. - XI.2008r.

POMIARY ODKSZTAŁCEŃ I SKRĘCEŃ WIEŻ STACJI BAZOWYCH

- GSM (Era).

w okresie od XI.2005r. - obecnie.

OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

- dla firmy HYDROWAT

Miasto Zgierz, teren osiedla Rudunki, ul. Podleśnej ponad 20 km sieci kanalizacyjnej, 3 przepompownie ścieków.

w okresie od I.2009r – II.2010.

OBSŁUGA GEODEZYJNA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO "PLEJADA"

dla firmy PROFIT DEVELOPMENT

Powierzchnia osiedla to 2 ha. Obsługa dotyczyła budowy budynku wielokondygnacyjnego (9 kondygnacji) oraz domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej 42 szt.

w okresie od VI.2007 - IV.2009r

WIELKOOBSZAROWE MAPY D/C PROJEKTOWYCH

dla firmy GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o.

Wielkoobszarowe mapy do celów projektowych na terenie całego powiatu zgierskiego.

REGULACJE STANÓW PRAWNYCH

na rzecz Specjalnych Stref Ekonomicznych w Strykowie i Zgierzu:

• m. Zgierz, Park Przemysłowy "Boruta" ul. Chemików w okresie od VII.2008r. - obecnie,

• pow. zgierski, gm. Stryków, w okresie od III.2008 - V.2008r.


Specjalizujemy się również w prawnej obsłudze inwestycji od strony geodezyjnej. Wśród klientów jest między innymi Urząd Miasta Zgierza.

                GEOPLAN Andrzej Kwiatkowski - siedziba firmy
     ul. Arkadiusza Musierowicza 4
     95-100 Zgierz 

    tel.: +48 42 715 69 85
    tel. kom.: 693 651 350
    e-mail: biuro@geoplan.eu

 

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych.
Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Cookies OK