"Wykonanie obliczeń- przedmiarów planowanych robót zmienych na trzech odcinkach drogi ekspresowej S5, wraz z drogami serwisowymi, MOP i OUD (Sekcja 1, 2, 5)"