Zaprojektowanie i wykonanie robót branży elektroenergetycznej dla zadania pn.: „Prace na linii nr 353 Poznań Wschód – Dziarnowo” w torze nr 1 i 2 na odcinku Mogilno– Kołodziejewo – Janikowo.