„Naprawa główna toru nr 1 i 2 w km 16,912 – 23,660 oraz wymiana rozjazdów na stacji Bytom, Bytom Bobrek i Zabrze Biskupice, naprawa przejazdu w km 23,581 (6 torów w tym 2 na linii nr 147) oraz roboty towarzyszące” na linii nr 132 Bytom – Wrocław Główny